Site Overlay

Geschiedenis

Fotoclub de Phoenix bestaat al ruim 50 jaar in Rotterdam

Van fotohobbyclub naar fotoclub de Phoenix

In 1972 krijgt wijlen Richard van de Pluym het idee om meer werk te gaan maken van zijn fotohobby. Een oproep in een regionale krant om op deze manier de amateurfotografie in Zuid te promoten vond weerklank en er kwam een aantal aanmeldingen binnen. De beschikbare ruimte was aanvankelijk een garage, maar moest na enige tijd worden ontruimd vanwege een andere bestemming. Gelukkig kon er gebruik warden gemaakt van een beter onderkomen, ook wel bekend als “Steintje” In 1973 kregen de groepen uit “Steintje” onderdak in het wijkgebouw “de Larenkamp”. Onder de paraplu van het in dit pand gevestigde buurthuis “de Phoenix”, waar de hobbyfotoclub nu onder viel, kwam er meer structuur door o.a. een echt bestuur. Zo werd op 1 november 1974 als officiële oprichtingsdatum aangehouden van “fotoklup de Phoenix. Met een goed doortimmerd plan van het nog prille bestuur werd, met financiële steun van het buurthuis, een voor die tijd zeer moderne en functionele donkere kamer ingericht. Vele leden hebben hier hun eerste onderricht gekregen in het afdrukken, doordrukken en tegenhouden van een negatief.

Er kwam grote belangstelling voor de club en naast de 70 leden was er een heuse wachtlijst van aspirant-leden. Kom daar vandaag de dag nog maar eens om! Onder andere door bovenstaand onderricht, waardoor men steeds betere foto’s ging maken, kwam het bestuur halverwege de jaren 80 met het voorstel lid te worden van de Fotobond. Een niet geringe stap in de voortschrijdende ontwikkeling van de club, waarbij nu de gelegenheid aanwezig was verder te kijken dan de eigen clubgrenzen. De naam van de club werd in deze periode enigszins met een subtiele wijziging aangepast aan de geldende spelling en de fotoklup werd voortaan fotoclub. In de jaren negentig is de club toegetreden tot het samenwerkingsverband van 6 Rotterdamse fotoclubs, dat onder de naam SAFORO een aantal keren per jaar evenementen voor de aangesloten leden organiseert.

Sinds 2019 is de club officieel ingeschreven als vereniging bij de KvK Rotterdam. In verband met sloop, moest de club in 2017 de Larenkamp weer verlaten en vond zij een onderkomen bij speeltuinvereniging “de Vaan” aan de Pinksterweide in Rotterdam Vreewijk. Door de parkeerproblemen is de club sinds 2021 gevestigd in de “School over de Slinge” aan de Sommelsdijkstraat 19 in Rotterdam Pendrecht.